Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Brodski dnevnik brik-škunera Nadir

Brodski dnevnik brik-škunera NadirOPP-ZBD 858
Matteo Marussich
1876–1880.
papir, rukopis
33 × 28 cm
PPMHP OPP-ZBD 858

Brodski dnevnici temeljni su dokumenti svakog broda, kako danas tako i u prošlosti. U pomorskoj klasifikaciji spadaju pod skupinu brodskih knjiga (Logbook, Journal de bord, Giornale nautico) koje su obvezatni dio dokumentacije zapovjednika na brodu. Podatke u brodski dnevnik uvijek su upisivali zapovjednici brodova, obično kapetani, ali i pojedini časnici u službi na zapovjednom mostu.
Postoje dva tipa brodskih dnevnika: veliki brodski dnevnik i mali brodski dnevnik. Veliki brodski dnevnik vodio se na brodovima koji su plovili – a i danas je tako – na brodovima u dugoj i velikoj obalnoj plovidbi, a mali brodski dnevnik na brodovima koji su plovili u maloj obalnoj plovidbi. Tijekom putovanja broda, neovisno o tome je li riječ o dugoj ili maloj obalnoj plovidbi, u brodski su se dnevnik upisivali podaci o tijeku plovidbe, vremenskim uvjetima na putovanju, dolasku u određenu luku i odlasku iz nje, iskrcavanju i ukrcavanju tereta, dužnostima članova posade tijekom dana, a osobito za vrijeme noćnih dežurstava, popunjavanju posade broda tijekom putovanja itd. NM

Skip to content