Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Brodogradnja u Rijeci

Popis brodova brodograditelja JakovčićaOPP-ZBD 400
Kazimir Jakovčić
Rijeka, 1880.
papir, rukopis
34 × 42 cm
PPMHP OPP-ZBD 400

Izvorni dokument iz 1880. godine u kojemu se navode nazivi jedrenjaka sagrađenih u razdoblju od 1850. do 1880.
Brodograditelj Kazimir Jakovčić bio je jedan od vodećih sušačkih brodograditelja u drugoj polovici 19. stoljeća.
Kao i mnogi drugi brodograditelji, vodio je svoje zapise o izgradnji brodova. U ovom dokumentu popis je jedrenjaka sagrađenih u razdoblju od 1850. do 1880. godine u brodogradilištu Martinšćica. Uz ime broda donosi se podatak o vrsti jedrenjaka i tonaži.Tijekom druge polovice 19. stoljeća u upisnicima brodova objavljivani su popisi sagrađenih brodova. Osim rukopisnih upisnika brodova objavljivane su i tiskane knjige tipa pomorskih godišnjaka, glasnika ili zbornika sagrađenih brodova. Jedan od najznačajnijih takvih godišnjaka bio je Annuario marittimo. U njemu se donose podaci o gradnji brodova, vrstama brodova, vlasnicima, posadama, i to za područje istočne obale Jadrana.
I sami su brodograditelji međutim vodili svoje zapise o gradnji brodova. Jedan takav je i ovaj brodograditelja Jakovčića. NM

Skip to content