Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Bakrena sjekira

Bakrena sjekiraPPMHP AO-PPZ 1051
Krmpote, Sveti Jakov
1. pol. 3. tisućljeća prije Krista
bakar, lijevano, brušeno
19,5 cm × 5,8 cm, težina 884 g
PPMHP AO-PPZ 1051

Prigodom proširivanja ceste uz položaj stare crkvice sv. Jakova u Krmpotama 1951. godine radnici su nakon miniranja pronašli bakrenu sjekiru. Nisu poznati detalji nalaza, spominju se ljudske kosti, međutim uz crkvicu su se nalazili novovjekovni grobovi, koji su bez nadzora prekopavani. Čini se da je crkvica sv. Jakova bila izgrađena na pretpovijesnoj grobnoj kamenoj gomili, a nalaz sjekire mogao bi potjecati iz groba nekog istaknutog pojedinca, ukopanog tijekom prve polovice trećeg tisućljeća prije Krista. Riječ je o veoma rijetku nalazu iz razdoblja razvijenog eneolitika (bakrenog doba). Na jadranskom priobalju postoji tek jedan sličan predmet pronađen na Gripama u Splitu.
Ovakve bakrene sjekire česte su u vrlo udaljenim regijama istočnog Podunavlja i oko Karpata, do obala Crnog mora, a najčešći njihovi posjednici pripadnici su tzv. bodrogkereszturske kulturne skupine.2 Pripadnici ovog naroda svoje pokojnike ukapaju u zgrčenom položaju, okrenute na bok, u tradiciji starijih mlađekamenodobnih vjerovanja. Krajem četvrtog tisućljeća prije Krista istočnu i dijelove središnje Europe zapljuskuju narodne skupine podrijetlom iz crnomorskih stepa. Nove skupine nomada, ratnika – stočara indoeuropske zajednice naroda prema zapadu potiskuju poljoprivredno starosjedilačko stanovništvo. Upravo ovo razdoblje etničkih pomicanja i sukoba preklapa se s raširenom uporabom oruđa i oružja načinjena složenom tehnikom lijevanja bakra u dvodijelne glinene kalupe. Sjekira iz Krmpota svjedoči nam o jednom slabo poznatu razdoblju ljudske prapovijesti. Sjekire su još od razdoblja mlađega kamenog doba bile predmeti s jasnim značenjem statusnog simbola i simbola moći pojedinca u zajednici s uznapredovalim društvenim raslojavanjem. RS

Skip to content